Svelvik ungdomsskole inviterer alle innbyggere i Svelvik til et inspirerende og viktig foredrag onsdag 10. oktober. Tema for kvelden er hvordan vi alle kan bidra til å bygge Svelviksamfunnet til det beste for ungdommen i Svelvik.

En kveld med forebyggende fokus

Skolen ønsker å være en brobygger slik at hele lokalsamfunnet, idretten, foreldre og andre sammen skal bidra til et varmere og tryggere samfunn. Dette foredraget er et ledd i arbeidet. Foredragsholder denne kvelden er Stein Bratseth som har 35 års erfaring fra politiet med fokus på politiets forebygging rettet mot barn og ungdom. Ut fra sine erfaringer vil han snakke om at alle har et felles ansvar for alle barn og unge i kommunen. Han er inspirerende å høre på, og han kommer med gode eksempler.  

Åpent for alle

Foredraget er gratis og åpent for alle.

- Vi håper at mange har lyst og anledning til å komme på dette foredraget. Vi lykkes best i vårt arbeid med å skape et trygt oppvekstmiljø for barn og unge om vi alle samarbeider om dette, sier rektor Kirsten Johnsrud på Svelvik ungdomsskole.

Du ønskes herved velkommen til:

  • Sted: Gymsalen på Svelvik ungdomsskole
  • Dato: 10.10.2018
  • Tid: Klokka 18:00 - 20:00

Ungdomsskolen er en MOT-skole

Svelvik ungdomsskole er med i det nasjonale MOT-programmet. Programmet har fokus på å utvikle robuste unge som tar vare på seg selv, tar vare på andre og skaper trygge kulturer der alle er inkludert. - Jeg er veldig stolt av at vi er en MOT-skole og arbeidet som legges ned av ansatte og elever. Vårt mål er at alle våre ungdommer gjennom dette arbeidet både skal få mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei, sier Johnsrud.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Foto: Ungdomsskolen har elever som er Ung MOTivator, Svelvik ungdomsskole.

Ung motivator

Noen av elevene på ungdomsskolen er Ung Motivator. Disse elevene har tatt på seg å være gode rollemodeller i forhold til å si nei, bry seg og inkludere alle. De besøker 7.trinn på barneskolen for å trygge overgangen til ungdomsskolen, og deltar også på skolens egen MOT-dag.