Har du et prosjekt du ønsker å få realisert i ditt nærmiljø?

Lokalutvalg

Bor du i sentrum så møt opp på ByLab torsdag 25.10 kl. 18:30.

Bor du på Berger så blir det møte der tirsdag 30.10.18 kl. 18:30 i Fossekleiva. 

Lokalutvalgene for Ebbestad og Nesbygda er allerede etablert. Tidspunkter for når disse utvalgene skal ha møter vil bli offentliggjort.

Det finns mange forskjellige behov og ønsker i lokalmiljøene i Svelvik. De som bor der, og kjenner folk og steder, er de rette til å fortelle hva lokalmiljøet trenger. De nye Lokalutvalgene skal være en støttespiller for enkeltpersoner, lag eller grupper som ønsker å gjøre noe i og for sitt lokalmiljø.

For å hjelpe disse å få realisert dette, må vi ha innbyggere som vil sitte i Lokalutvalgene. Lokalutvalget vil ha direkte kontakt med politikere og kommunen.

Vil du være med?

Ønsker du å være med i et lokalutvalg uansett hvor i Svelvik du tilhører er det bare å ta kontakt med .

STØTT ILDSJELENE I DITT LOKALMILJØ.

Les mer om lokalutvalg her