Katrine Christiansen (45), NAV-leder i Drammen har fått utvidet ansvar og skal også lede NAV Svelvik.  Anita Rønningen (42) har delegert ansvar og vil stå for den daglige driften av vårt NAV-kontor. Det innebærer ansvar for ledelse, fag, personal og økonomi. Den tidligere NAV-lederen, Anette Kagiavas, går over i stillingen som leder av oppfølgingstjenesten i Svelvik kommune.

På grunn av kommunesammenslåingen med Drammen og Nedre Eiker har rådmann Leif-Arne Steingrimsen og fungerende fylkesdirektør i NAV Hanne Seeberg bestemt at det ikke skal rekruttere ny ekstern NAV-leder midt i sammenslåingsprosessen.   

Mindre byråkrati

Den nye lederen vil bli synlig på NAV-kontoret. Hun vil ta del i driften og kjenne på det som skjer. 

Rønningen er veldig opptatt av at NAV skal drive godt markedsarbeid og tenke da spesielt på å få til gode relasjoner til næringslivet i Drammen. I Svelvik har de allerede et godt samarbeid med det lokale næringslivet og Rønningen går med trygghet inn i den nye jobben. 

 Anita Rønningen
FOTO: Anita Rønningen ny daglige leder ved NAV Svelvik

-       NAV-kontoret i Svelvik er et selvdrevent bra kontor, med flinke medarbeidere.

-       Vi kan lære mye av Svelvik. Det er et lite kontor og de ansatte snur seg raskt og det blir mindre byråkrati, sier Rønningen.

Anita Rønningen er fortsatt tilknyttet ledelsen ved NAV Drammen  og jobber noen timer i uka i Drammen. Her er hun ansvarlig for medarbeidere som jobber i en utviklingstank hvor de prøver ut nye måter å jobbe på. Her er et av målene å utvikle en arbeidsmetodikk som er brukerrettet og mindre byråkraktisert.  Arbeidet følges av Arbeidsforskningsinstituttet.

- Her kan erfaringer fra å jobbe på et lite kontor, som i Svelvik, bli godt å ha med seg. 
- NAV Svelvik er et lite kontor hvor medarbeidere har mye kompetanse, sier Rønningen.

Ved å være tett knyttet til NAV i Drammen vil medarbeidere få tilgang til større fagmiljøer og dette er noe medarbeiderne i Svelvik er veldig positive til.

NAV Svelvik skal fortsatt være der for innbyggerne i Svelvik og Rønnningen gleder seg til å bli mer kjent med både kontoret og innbyggerne.

Mer om lederduoen

Katrine Christiansen er utdannet Sosionom og har tilleggsutdannelse innen ledelse. Hun har lang erfaring som leder og har siden september 2016 vært NAV-leder i Drammen. Før dette var hun nestleder ved NAV Drammen i 3 år.

Anita Rønningen, vår lokale kontakt, har siden oktober 2013 vært avdelingsleder i NAV Drammen. Før dette jobbet hun som stipendiat ved Høgskolen i Vestfold. Der var hun blant annet med på den Nasjonale Evalueringen av NAV-reformen. Tidligere har hun jobbet på Karrieresenteret i Vestfold, ved NAV jobbservice Vestfold og ved NAV Horten. I tiden hos NAV jobbservice hadde hun ofte kontakt med næringslivet i Svelvik og kjenner godt til hva som rører seg.  Anita er utdannet sosiolog og har til sammen syv års erfaring som leder.