Thomas Kiil Brun-Pedersen er nytilsatt som politikontakt for Svelvik, og overtar etter Morten Almsbakken.

Thomas Kiil Brun-Pedersen - ny politikontakt
Bilde: Thomas Kiil Brun-Pedersen er nytilsatt som politikontakt i Svelvik

Som et ledd i nærpolitireformen skal politiet bli enda bedre på å skape trygghet der folk bor og ferdes i det daglige. Brun-Pedersen vil jobbe forebyggende og han vil være bindeleddet mellom lokalsamfunnet og politiet. Han ønsker spesielt å jobbe mot ungdom, både som samtalepartner og som foredragsholder. Skole og barnevern vil også naturlig nyte godt av hans kompetanse.

-          Nærheten til befolkningen Svelvik er viktig. Jeg er fra Berger og kjenner allerede godt til Svelvik-samfunnet, sier Brun-Pedersen. Han har jobbet i Politiet i seks år.

-          Det er viktig at folk melder fra til Politiet sentralt om det er saker som trenger akutt oppfølging. Min oppgave blir mer rådgivende, og bistå der det er formålstjenlig, fortsetter politikontakten.

Brun-Pedersen vil være fysisk tilstede i Svelvik minimum én dag i uka. Han går i turnus så hvilke dager dette blir er ikke klart enda. Oversikten vil komme på kommunens nettsider. Noen av disse dagene blir det mulighet for Svelvikborgerne å få en uformell prat med politimannen. ByLab i Storgaten 53 vil være et naturlig sted å treffe han de dagene som er satt av til publikum.


Sør-Øst politidistrikt

Politidistriktet som Svelvik tilhører dekker alle kommuner og tettsteder i Vestfold, Buskerud og Telemark.  Svelvik kommune er en del av Drammen politistasjonsdistrikt sammen med Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Hurum og Røyken.


Kontaktinformasjon til Sør-Øst politidistrikt:
Besøksadresse: Tollbodgaten 8, 3111 Tønsberg
Postadresse: Postboks 2073, 3013 Tønsberg
E-post:

Telefon: 02800/ 33 34 44 00

Nettsted: www.politiet.no