Vårt distrikt heter Sør-Øst politidistrikt og har hovedsete i Tønsberg.

Politiet har de siste årene blitt omorganisert, og tjenesten har fått nye politidistrikt. Sør-Øst politidistrikt er det tredje største politidistriktet i landet målt etter folkemengde. Politidistriktet dekker alle kommuner og tettsteder i Vestfold, Buskerud og Telemark.  Svelvik kommune er en del av Drammen politistasjonsdistrikt sammen med Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Hurum og Røyken.

Nærpolitireform

Nærpolitireformen handler om at politiet skal bli enda bedre på å skape trygghet der folk bor og ferdes i det daglige. Politikontakten i Svelvik skal være nær innbyggerne, og det vil derfor være mulig å møte han jevnlig blant annet på ByLab.

Kontaktinformasjon til Sør-Øst politidistrikt:

  • Besøksadresse: Tollbodgaten 8, 3111 Tønsberg
  • Postadresse: Postboks 2073, 3013 Tønsberg
  • E-post:   
  • Telefon: 02800/ 33 34 44 00
  • Nettsted: politi.no