Kommunereformen får konsekvenser for eksisterende eiendommer, og etablering av nye eiendommer i de tre kommunene.