Prosessen med å endre gate- og veinavn er snart fullført. I løpet av juni skal nye skilt være på plass og arkivregistrene endret. Den første store prosessen som en følge av kommunesammenslåingen nærmer seg fullført.

Tårnveien får nytt navn

Kommunestyret vedtok i sitt februarmøtet å følge forslagene til nye gate- og veinavn som er jobbet ut av navnekomiteen, og som rådmannen anbefalte politikerne og vedta.

Med ett unntak: Den foreslåtte endringen av Tårnveien i Nestbygda til Tangenhavna falt ikke i god jord, og et enstemmig kommunestyre ba om et nytt forslag til sitt aprilmøte.

- Det skal vi klare, sier rådmann hans Petter Christensen.

God medvirkning

Prosessen med å endre navn på gater og veier som har like navn i de tre kommunene har pågått i mer enn et år. Det er gjort en grundig gjennomgang av alle navn og hvilke som er like. Det er også gjort en vurdering av hvor skiftene skal skje, og disse er jevnt fordelt på de tre kommunene.

I hver av kommunene er det utpekt lokale kjentfolk som har bidratt inn i prosessen, etter at alle innbyggere ble invitert til å sende inn forslag.

- Det kom svært mange gode forslag, noe som gjorde jobben både enklere og morsomme. Dette har vært innbyggernes prosess, sier Trondar Lien som har vært Svelvik kommunes representant inn i den felles navnekomiteen.

Foruten navneendringene vil beboere i Svelviks del av Svelvikveien få nye husnummer. Nummerrekkefølgen vil gå i stigende rekkefølge fra Drammen mot Svelvik.

Praktisk arbeid

Alle de tre kommunene har nå gjennomført den politiske delen av jobben, og kun to av de drøyt 90 forslagene til endringer fikk tommelen ned av politikerne. Ett gatenavn i Svelvik, og ett i Drammen.

- Det er vi svært fornøyd med. Det viser både at politikerne er våkne og at dette har vært en god prosess, sier Lien som forsikrer at Tårnveien i Nesbygda skal sikres et godt nytt navn.

Saken fortsetter under bildet.

Trondar Lien
BILDE: Trondar Lien, Svelvik kommunes representant  i navnekomiteen.

I løpet av kort tid til alle husstander som blir berørt av navneendring, få beskjed om dette. Så bestilles skilt og nye gatenummer der dette er påkrevd.

- I løpet av juni vil alle nye skilt være på plass. Samtidig vil endringene blir registrert i det sentrale eiendomsregistret, matrikkelen, slik at kart, skilt og terreng stemmer over ens. Det vil nok ta litt tid før alle har vent seg til de nye navnene, men vi håper at dette blir mer til glede og nytte enn til besvær. Det er i alle fall en ekstra sikkerhet for beredskapen i den nye kommunen, sier Lien. Han  legger til at verken den nye eller den gamle kommunen har ansvaret for GPS-systemer og digitale elektroniske kart levert av private aktører.

- Vi håper at disse raskt klarer å fange opp endringene, legger han til.

 

De nye navnene

Bråtanveien blir Solhellinga

Damveien blir Isdamveien

Elveveien blir Knemsbekken

Fjeldsbyveien blir Rødlandsløkka

Fjellveien blir Fjellskrenten

Flata blir Labråten

Granlia blir Fjordutsikten

Grensegaten blir Gamle Grensegaten

Industrigaten blir Fredrik Bødtkers

Kikkutveien blir Sleavikbakken

Kirkegaten blir Kirkestredet

Kneiken blir Grønlikneiken

Kroksveien blir Sørkroksveien

Kongleveien blir Tømmeråsutsikten

Kroken blir Skarneskroken

Lindeveien blir Åsgaten

Mellomdammen blir Tørkoppdammene
(samlenavn for Mellomdammen og Nerdammen)

Minkstien blir Minksvingen

Mårstien blir Mårsvingen

Nordbyveien blir Orvald Nordbys vei

Olleveien blir Einerveien

Skoglyveien blir Orelundveien

Skrenten blir Bergeråsveien

Solsvingen blir Nedre Sverstadveien

Strandveien blir Bergerbukta

Tverken blir Bergeråsveien (omadresseres)

Tyriveien blir Bergeråsveien (omadresseres)

Tårnveien skal få nytt navn i ny prosess

 Vinkelveien blir Grundenveien

Vårveien blir Midtre Sverstadveien