Mandag 31. juli starter Statens vegvesen med bygging av nytt fortau langs fv. 319 Fergeveien, på strekningen mellom Gamlehaugen og Fergeleiet. Dette gjør de på oppdrag fra Vestfold fylkeskommune og Svelvik kommune.

Fergeveien

Det er spesielt viktig å følge skilt og anvisningene under byggeprosjektet.

For gående vil strekningen være stengt i anleggsperioden. Det vil bli skiltet alternativ trase mot Nordre og Søndre Brennagate.

Strekningen vil være åpen for trafikk i hele anleggsperioden, men den blir lysregulert. Ved spesielle behov kan vegen unntaksvis bli stengt, fortrinnsvis om natten. Endring i kjøremønsteret på strekningen vil bli skiltet.

Fergeveien

Arbeidet forventes å være ferdigstilt i slutten av oktober.

Se brosjyre (pdf)