Logo Drammen, Svelvik og Nedre Eiker

Kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen har vedtatt å danne en ny kommune sammen. Det er vedtatt at den nye kommunen skal hete Drammen. Nye Drammen skal være «på lufta» 1. januar 2020, blir landets syvende største med nær 100.000 innbyggere, og skal være regionhovedstad vest for Oslo med Drammen som sentrum. Den nye kommunen skal ha en konkurransekraft og regional posisjon som gjør den til et naturlig valg for attraktive arbeidsplasser, både innen privat næringsliv og for offentlige institusjoner. Nye Drammen blir Buskeruds største arbeidsgiver med rundt 6500 ansatte. Det er utarbeidet en politisk plattform for den nye kommunen. Mer om oss på www.sammeni2020.no.

Prosjektrådmann nye Drammen kommune

Som prosjektleder skal prosjektrådmannen lede arbeidet med å skape en organisasjon som oppleves slagkraftig, nytenkende, moderne og dynamisk, der man åpent finner fram til de beste løsninger. 1. januar 2020 blir stillingen permanent rådmann i kommunen.

Du må være en samlende, relasjonssterk, prosessorientert - men også tydelig, målrettet og handlekraftig leder. Det blir kritisk å ha tillit hos og god samhandling med alle aktører gjennom prosjektet samtidig som alle milepæler nås og godt forankrede beslutninger tas. Samtidig med «fremveksten» av prosjektet - og dermed den nye kommunen - driftes tre organisasjoner parallelt som sømløst skal «sluses» inn i nye Drammen. Kompleksiteten i dette vil kreve evne til å tenke helhet, et strategisk perspektiv, men også solid prosjektledererfaring og betydelig operativ innsikt.

I tillegg til styrke på relasjoner og kommunikasjon vil også evne til å bygge gode og robuste lederteam blir avgjørende for å lykkes som prosjektrådmann.

Stillingens kravprofil

Formell krav

 • Betydelig ledererfaring på nivå 1 eller 2 fra større kompleks organisasjon, dersom kun privat sektor bør det være fra konsernspissen
 • Dokumenterte gode resultater i lederstillinger
 • Erfaring fra offentlig sektor og eller fra kommunal virksomhet vil være en fordel
 • Faglig erfaring fra ett eller flere av de kommunale tjenesteområdene
 • Har vært leder av omstillings-/ endringsprosesser med dokumenterte resultater
 • Prosjektleder-erfaring med organisasjonsmessige implikasjoner
 • Erfaring med organisasjons/ leder-utvikling samt fra strategiske utviklingsprosesser
 • Betydelig innsikt i økonomistyring og virksomhetsstyring
 • Kjennskap til, og helst arbeidet tett på/ med politiske prosesser
 • Gjerne ha arbeidet med næringsutvikling og innovasjonsprosesser samt med samfunnsutvikling
 • Innsikt i og erfaring fra arbeid med digitalisering
 • Erfaring med arbeid med og overfor tillitsvalgte/ ansattes organisasjoner
 • Erfaring med relasjonsbygging og nettverksutvikling
 • Erfaring med å bli eksponert i det «offentlige rom», kunnskap om hvordan media arbeider
 • Høyere relevant utdanning

Lederstil/personlige relasjoner

 • Faglig og personlig tillitvekkende og trygg
 • Åpen, ærlig, rimelig uformell og med en prosess- og dialogorientert stil, men samtidig også tydelig, målrettet, besluttsom og handlekraftig
 • Et strategisk, helhetsorientert og overordnet perspektiv i sitt arbeid- men også evne til å gå dypt inn i saker dersom dette er nødvendig
 • Relasjonsorientert, pedagogisk og flink til å kommunisere og formidle
 • Setter seg raskt inn i komplekse saker, evner å skille ut det viktige og prioritere
 • Teamorientert, bygger trygge og gode ledergrupper

Vi kan tilby

 • En sjelden utfordrende, spennende men også krevende stilling i en dynamisk, fremtidsrettet kommune og region
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Nødvendige arbeidsverktøy

For nærmere informasjon om stillingen kontakt våre rådgivere:
Per Inge Hjertaker/ Jan Tveit i Headvisor tlf. 917 29 682/ 975 39 990.

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 1. sept 2017 via www.headvisor.no.