Ragnhild Skodje (49) er ansatt i et vikariat som kommunalsjef - kultur og byutvikling i Svelvik kommune til og med 31. desember 2019.

Ragnhild Skodje ny kommunalsjef

Skodje har Master i ledelse (Master of Management) fra BI og skoleledelse fra UIO. Hun skrev hovedoppgave om samtaleteknikker, coaching og målrettet veiledning. Allmennlærerutdanning med fordypning i norsk, drama/teater og musikk.

Den nye kommunalsjefen har erfaring som lærer i grunnskole og videregående skole, samt som pedagogisk konsulent og rekrutteringskonsulent.

Ragnhild Skodje har lang erfaring som skoleleder fra flere steder i landet, og de siste 7 årene som rektor. Hun har erfaring med leder- og organisasjonsutvikling som konsulent i IMTEC. Sertifisert coach fra våren 2019. 

For å kunne ta vikariatet i Svelvik er Ragnhild Skodje innvilget permisjon fra stillingen som seniorrådgiver ved stiftelsen IMTEC som er kjent for lederutvikling og omstillingsprosesser i kommunesektoren.

Skodje er bosatt i Sande i Vestfold, og hun vil tiltre i løpet av desember.