Oppgaveutvalgene har nå levert sine rapporter til ordføreren.

De unges perspektiv

Oppgaveutvalgene for «Byhuset Svelvik» og «Ungdom i Svelvik mot 2020» overrakte sine rapporter til ordfører i formannskapet 12.juni. Rapportene vil legge grunnlaget for kommunestyrets videre beslutninger om Byhuset, og gir grunnlag for å bringe unges perspektiv inn i arbeidet med Nye Drammen.

Her kan du lese mer om arbeidet som er gjort og rapportene til oppgaveutvalgene i 2018