Nye Drammen kommune har arrangert dialogmøter med alle de ti kommunedelene i den nye kommunen.

Dialogmøtene har vært godt besøkt. Nærmere tusen innbyggere har møtt og deltatt i diskusjonene om nærdemokrati og stedsutviklingen i den nye kommunen.

Her er referatene fra:

Dialogmøte for Åskollen, Nesbygda og Skoger øst (pdf)

Dialogmøte for Svelvik sentrum, Berger og Ebbestad (pdf)

Referater fra de andre dialogmøtene finner du her.