1. januar 2020 blir Svelvik kommune en del av Nye Drammen. Alle vann- og avløps-abonnenter i de tre kommunene skal over på felles fakturering av vann- og avløpsgebyrer.

Endringen for Svelvik kommune er at vi gå fra forskuddsvis fakturering (akonto) til etterskuddsvis fakturering. Nåværende faktureringssystem stenges 1. desember 2019.

3. termin 2019 blir et årsoppgjør, basert på forbruket i 2018. For dere med vannmåler betyr det at dere ikke skal lese av vannmåleren i 2019.

Varsel om ny vannmåleravlesning sendes ut av Nye Drammen kommune våren 2020.

Har du ikke installert vannmåler så skal du ikke foreta deg noe som helst. Dere får avregning som vanlig.

Abonnenter med og uten vannmåler vil få regning som vanlig.

Forbruket for dere med vannmåler vil basere seg på 2018 forbruk. Justering vil skje nå avlesning av måleren kommer våren 2020.