Skolestart nærmer seg, og første skoledag etter ferien er 16. august. Se under for oppstartsinformasjon.

Glade barnTangen skole

1. klasse starter kl. 09:00
2. - 7. klasse starter kl. 08:30

Dagen vil avsluttes til vanlig tid kl. 13:15.

Tømmerås skole

1. trinn starter kl. 8:30
2. - 7. trinn starter kl. 8:00 (oppmøte Strømmbanen)

Skoledagen slutter kl. 12:35 

Svelvik ungdomsskole

8. til 10. trinn starter kl. 8:30

Skoledagen avsluttes kl. 14:15.