I løpet av desember vil abonnenter i Svelvik kommune motta varsel om vannmåleravlesning for 2018.

Varselet sendes ut via SMS eller vannmåleravlesningskort.

Avlesning via SMS

Svar på SMSen med målerstand (ikke skrive noe annet i meldingen). Ikke ta med tall bak komma eller røde tall.

Du vil motta kvitteringsmelding etter innsending. Ved stor pågang kan dette ta litt tid. 

Avlesningskort

De som ikke har fått SMS vil motta avlesningskort. Følg instruksjonen på avlesningskortet.