Tilfeldig utvalgte innbyggere vil motta en spørreundersøkelse på SMS fra Nasjonalt senter for e-forskning i oktober. Tema for undersøkelsen er helse og sykdom.

Vestfold og Telemark deltar

Nasjonalt senter for e-helseforskning har ansvar for en ny, digital og nasjonal undersøkelse om helse og sykdom. Innbyggere i Vestfold og Telemark fylke er valgt ut til å være mottakere av spørreundersøkelsen som foregår via mobiltelefon/SMS.

Tema for undersøkelsen

Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Undersøkelsen «Helse og sykdom» vil gi myndighetene viktig informasjon på en enkel måte slik at de kan sette i gang tiltak som bedrer folkehelsen, forklarer professor Inger Torhild Gram som leder undersøkelsen.

Frivillig å delta

Du velger selv om du vil delta på denne undersøkelsen. De første SMS-ene sendes ut onsdag 2. oktober.