Drammensregionens Brannvesen minner om at det er bålforbud i skog og mark. Men om du er nær kysten og det ikke grenser til skog kan man likevel tenne St. Hansbål lørdag 23. juni. Den som tenner bålet er også ansvarlig for at bålbrenningen foregår på en trygg måte og at bålet blir slokket forsvarlig.

Les denne informasjonen fra brannvesenet før du tenner bål.

Viktig å vite før du tenner bålet