Steingrimsen skal jobbe med økonomi og etablering av styringssystemer for den nye kommunen. Tiltredelsestidspunkt er ikke avklart og det blir en glidende overgang.

Ny rådmann skal ansettes og ordfører skal sammen med ansettelsesutvalget tre sammen i dag for å starte denne jobben.

Leif-Arne Steingrimsen går til Nye Dramme

Bilde: Rådmann Leif-Arne Steingrimsen går til Nye Drammen.

Rådmann Leif-Arne Steingrimsen har, etter oppfordring fra prosjektrådmannen og politisk ledelse i Svelvik, søkt og fått jobb i prosjektstaben for Nye Drammen. Steingrimsen skal jobbe med økonomi og etablering av styringssystemer for den nye kommunen.

 

- Det er med blandede følelser jeg forlater Svelvik kommune nå, men muligheten til å ha en sentral rolle i arbeidet med å etablere Nye Drammen ble for fristende. Når både prosjektrådmann i Nye Drammen og politisk ledelse i Svelvik har oppfordret meg til å ta jobben, så vil denne løsningen være god for alle parter. Samtidig er jeg sikker på at alle de dyktige medarbeiderne i Svelvik kommune i samarbeid med ny rådmann vil gjennomføre de store ambisjonene som kommunestyret har for Svelvik i 2018 og 2019, sier Leif-Arne Steingrimsen.

Selv om vi gjerne skulle beholdt rådmannen vår, har politisk ledelse i Svelvik vurdert det slik at det er overveiende positivt både for Svelvik og for den nye kommunen, at en som har inngående kjennskap til Svelvik kommune får en sentral rolle i den nye kommunens prosjektstab, skriver ordfører Andreas Muri til Svelviks folkevalgte i en e-post i dag.

Steingrimsen begynte som økonomisjef i Svelvik kommune i september 2010, og var assisterende rådmann og økonomisjef fra mars 2013 til august 2017. Han har vært rådmann siden september 2017.

- Det blir nå viktig å raskt engasjere en erfaren og trygg leder som kan holde stø kurs, og være vår rådmann frem til Svelvik kommune er ferdig avviklet i 2020, sier Muri.
Ansettelsesutvalget vil møtes i dag kl. 14. Utvalget består av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder, hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet og hovedtillitsvalgt fra Utdanningsforbundet.

- Vi starter da arbeidet med rekruttering av ny rådmann. Ansettelse av ny rådmann vil forhåpentligvis skje i kommunestyret i april, men senest i kommunestyrets junimøtet, sier Svelviks ordfører Andreas Muri.