Elevene på 4. - 10. trinn fikk i forrige uke høre et foredrag mot mobbing. Det var lederne i alle foreldreutvalgene og Kristin Oudmayer som besøkte skolene. Foreldreutvalgene ønsker å få med seg hele Svelvik i prosjektet "Stopp mobbing". Dette er ikke bare skolens oppdrag.

Kristin Oudmayer fortalte om hva mobbing kan være, og hvordan mobbing kan skade. Elevene fikk høre eksempler på hvordan noen holdes utenfor fellesskapet, og hvordan hver og en kan bidra til at alle blir inkludert.

 Et viktig budskap

Kristin Oudmayer jobber i Unicef og reiser rundt i hele landet og holder foredrag om hvordan mobbing kan forebygges. For et år siden var hun i Svelvik og snakket til foreldrene om det samme temaet. Med historier fra eget liv, og erfaringer hun har hatt i arbeidet i Unicef, fikk hun mange elever til å kjenne seg igjen i situasjonene hun fortalte.

Alle kan bidra

- Det er ingen som fortjener å bli mobbet eller holdt utenfor, gjentok Oudmayer flere ganger.

Gjennom å fortelle historier som hun kjente til fra mobbing på nett, baksnakking, ryktespredning, utestengning og falske vennskap, satte hun fokus på hvordan vi alle kan hjelpe de som blir utsatt for dette.

– Om du får tilsendt et bilde på mobilen som du skjønner ikke er bra for den som er avbildet. Ikke send det videre. Si ifra til en voksen. Om de du er sammen med baksnakker en som ikke er tilstede. Ikke gjør det samme. Si noe fint om denne personen i stedet. Da fremsnakker du personen i stedet for å baksnakke, forklarte Oudmayer.

– Veldig mye mobbing starter med hvordan vi snakker om andre, og da er det viktig å være bevisst måten vi snakker om andre på, avsluttet hun med.

Teksten fortsetter under bildet.

Møte på Tangen skole om mobbing

Foto: Fra foredraget på Tangen skole.

 Engasjerte foreldre

Foreldreutvalgene( KFU) har et mål om at alle voksne i Svelvik skal være gode rollemodeller og arbeide forebyggende mot mobbing på arenaer der barna oppholder seg.

– Vi brenner virkelig for denne saken. Vi har et godt samarbeid med skolene om dette prosjektet, og nå ønsker vi å henvende oss videre til barnehagene, idretten, lag og foreninger, sier leder i KFU, Jane Grøtting.

– Arbeidet med å skape gode og trygge miljøer for barna våre er ikke bare skolens oppgave. Alle voksne, på alle arenaer, har et ansvar for å bidra til dette. Jeg håper og tror at alle voksne i Svelvik vil samarbeide med oss videre i prosjektet "Stopp Mobbing", sier Grøtting.

Teksten fortsetter under bildet.

MOT-ambasadører

Foto, fra venstre: Lill-Ann Llorca Cruz Heier (FAU Tømmerås), Erik Petterson (FAU ungdomsskolen), Johanna Skjelsbek (FAU Tømmerås), Jane Grøtting (FAU Tangen) og Kristin Oudmayer (Unicef).

Arbeid for inkludering i Svelvikskolen

Skolene arbeider hele tiden med å fremme elevenes sosiale ferdigheter, slik som eksempelvis respekt, vennskap og inkludering. Ved hjelp av ulike programmer som «Mitt Valg», Pals og MOT er målet til skolene at alle elevene skal ha et trygt læringsmiljø og skolemiljø.