Kjære alle Svelvikinger

Ordføreren takker

For en festdag!

Kronprinsparets besøk 4. september ble til den store stasdagen som vi alle håpet på. Vi sender en stor takk til alle som bidro, innbyggere og foreninger og lag. Skolebarn fra alle klassetrinn og barnehagebarn som begeistret både gjestene og alle oss andre. Svelvigen Sjøbatteri med 21 salutt ved Kongeskipets ankomst og de som seilte i kortesje med Kongeskipet. Svelvik Musikkorps som ønsket velkommen og bidro under hele arrangementet. Svelvik Mannskor og Vokalis og Hele Svelvik Danser. Den Gode Hensigt, amatører og profesjonelle, fruktbønder og de som heiste flagget selv om de ikke kunne komme. Debutanten Kristian Holst som leste dikt og konferansierer Elise Ebbestad Kaasa og Henrik Karlsen Hamre som loste oss igjennom programmet på Batteriøya.

Vi takke alle som bidro til at Svelvik fikk vist seg frem på vår måte.
Tusen takk!

Hilsen Ordfører og arrangementkomité