Arrangementet er avlyst på grunn av sykdom. Arrangementet vil bli gjennomført på nytt høsten 2019. Ønsker du å vite litt mer om hvordan det er å vokse opp og være ungdom i Svelvik? Lurer du blant annet på hva ungdommene i Svelvik kan oppleve på arenaer der det er få voksne til stede? Da har du mulighet til å få vite mer på temamøtet med ny politikontakt i Svelvik 7.mai.

Foreldreutvalget inviterer til temakveld

Foreldreutvalget på Svelvik ungdomsskole inviterer alle voksne i kommunen til temakveld med ny politikontakt. Politiet vil si noe generelt om oppvekstmiljøet til ungdommene i kommunen, og spesielt om hvilke utfordringer ungdommene kan møte eksempelvis med alkohol og narkotika. Du vil få mulighet til å stille spørsmål til politikontakten på slutten av temakvelden.

Hvor og når?

  • Dato: 7.mai 2019
  • Klokka: 18.30 – 19.30
  • Sted: Gymsalen på Svelvik ungdomsskole.
  • Inngang: Gratis
  • Leder av møtet: Ny politikontakt Thomas Kiil Brun Pedersen, og foreldreutvalget på Svelvik ungdomsskole

Foto: Ny politikontakt, Thomas Kiil Brun Pedersen