Granskog

Tilskudd til suppleringsplanting utvides i 2019 til å omfatte et generelt tilskudd på 50% til all nødvendig suppleringsplanting, uavhengig av hvor mange planter som må suppleres inn.

Tilskuddsgrunnlaget var tidligere begrenset til kostnaden for de 50 siste plantene pr. dekar. Et vilkår for tilskudd er fortsatt at man etter supplering har kommet opp i minimumskravet til plantetetthet.

Det er lagt ut nyhetsmelding på Landbruksdirektoratets hjemmeside i forbindelse med dette.