Det er totalforbud mot bruk av åpen ild og grilling i skog og mark på grunn av skogbrannfare.

På grunn av lang tid med tørke og lite regn er det nå enda høyere skogbrannfare enn tidligere i sommer.

Det vil kreve vesentlig mengder med nedbør over flere dager før skogbrannfaren avtar.

Brannvesenet minner derfor om at det er innført et totalforbud mot brenning av bål og grilling. Dette gjelder også ved vannet og badeplasser.

Er det lov å grille i egen hage?

Brannvesenet har ikke lagt ned forbud mot grilling i egen hage, men de fraråder å grille med kull hvis du har gress og/eller busk og kratt i nærheten. Gass er litt bedre da det ikke kaster gnister slik kull kan gjøre, men utgjør likevel en stor risiko. Hvis du likevel velger å fyre opp grillen så vær klar over at det er du som kan bli stilt ansvarlig hvis ilden skulle bre seg. Brannvesenet anbefaler derfor å finne andre tilberedningsmåter for middagen enn grilling i disse tider.

Les mer om skogbrannfare på nettsiden til Drammensregionens Brannvesen IKS eller skriv ut skogbrannplakat fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Viktig informasjon om bålbrenning på flere språk