Det er behov for å finne navn på ytterligere tre gater/veier i Svelvik. Vi spør igjen innbyggerne om forslag. Det gjelder to gater i området Stomperud/Grønlia i Nesbygda, og en gate som skal gå gjennom området ved tidligere Svelvigen brygge, eiendommen Strandgaten 25.

Fristen for innspill er 8. mai.

Nye gatenavn

Se plankart:

Dette er prinsippene for valg av stedsnavn:

  • Navnet må ikke kollidere med nåværende navn i Svelvik, Nedre Eiker eller Drammen
  • Navnet bør i størst mulig grad følge den lokale navneskikken
  • Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale
  • Navnet bør helst være lokaliserende dvs. inneholde ett eller flere ord som karakteriserer terrenget
  • Navnet bør ikke være støtende eller komisk

Send forslag til Svelvik kommune, Åsgaten 24, 3060 Svelvik eller merk forslaget med «nye gatenavn».