Svelvik kommune har hatt havari på avløpsledningen som ligger i sjøen mellom Nesbygda og Svelvik. Utbedring av dette er igangsatt.

Lokalisering av skadeomfang

Etter testing av ledningen i sjøen har vi fått avgrenset problemet til å gjelde stykket mellom Hella pumpestasjon og landgangen på Juve. Hva som har forårsaket denne skaden er vanskelig å fastslå, men mye tyder på flere uheldige omstendigheter knyttet til bunnforhold, merking av sjøledning og at fysiske påvirkninger er årsaken.

Artikkelen fortsetter under bildet

Bildeteks: Under utbedring vil sjøledningen kunne skimtes på overflaten.

Midlertidig løsning

Skaden på avløpsledningen har medført at vi har vært nødt til å kjøre spillvann i overløpet og ut i fjorden. Drammensfjorden er robust, men det er ikke ønskelig å sende urenset avløpsvann i sjøen. Fylkesmannen og kommunelegen ble derfor umiddelbart varslet etter at hendelsen ble oppdaget.

Varige utbedringer pågår

Svelvik kommune er nå i gang med reparasjoner av ledningen med dykkere og fagpersoner på feltet, slik at ledningen vil være i normal drift om kort tid. Badevannsprøver som er tatt viser akseptable verdier, så det er ikke behov for å iverksette restriksjoner i forhold til bading i fjorden.

Bildetekst: Dykkere gjør seg klare til arbeid i fjorden.