Svelvik kommune minner om at det er vanningsrestriksjoner med spreder hele året, og at hagevanning med slange/spreder kun er tillatt enkelte kvelder i uka.

Årsak til restriksjonene

Årsaken til at Svelvik kommune har vanningsrestriksjoner med slange/spreder hele året er at høytliggende abonnenter mister vanntrykket under vanningsperioder på grunn av pumpe- og ledningskapasitet.

Når kan du vanne i hagen med slange/spreder?

Hagevanning med slange/spreder er kun tillatt mellom kl. 20.00 og 23.00 etter følgende fordeling etter siste tall i husnummeret:

  •  0-1-2-3:             tirsdag og fredag
  • 4-5-6:                 onsdag og lørdag
  • 7-8-9:                 mandag og torsdag

Vann- og avløpsavdelingen anmoder om at restriksjonene følges lojalt, da dette er alternativet til totalt vanningsforbud. Det er kun tillatt å benytte én spreder.