Invitasjon til idékonkurranse

Svelvik kommune ønsker skulpturelle sitteplasser som gir nye perspektiver på omgivelsene, som stimulerer til lek og bevegelse, nysgjerrighet og opplevelse.

Send inn en kort prosjektbeskrivelse med idé og tegning innen 15. juni til:

Svelvik kommune
Åsgaten 24

3060 Svelvik

eller på e-post til

Det velges ut inntil seks prosjekter som får 10.000 kroner til videre utvikling av skissemodell og presentasjon. Skissemodellene stilles ut under Kunst rett vest 7. - 24. september. Ett eller flere av disse prosjektene er tenkt realisert i 2018 og 2019.

Har du spørsmål om idékonkurransen, ta gjerne kontakt med  eller .

 

Juryen består av:

Marit Wiklund, Lena Hansson, Arvid Askø og Franzisca Aarflot.

 

Bakgrunn:

Svelvik kommune satser på sentrumsutvikling, og ønsker å bruke kunst som en viktig del i dette.
Vi skal utvikle de historiske branngatene og gi disse identitet gjennom kunstprosjekter. Det skal skapes attraktive sitteplasser i sentrum som ikke bare er et sted å hvile kroppen, men også et sted der sjelen kan få påfyll.
Et omdreiningspunkt for sentrumsutviklingen er koblingen mellom by og vann, mellom strømmen og gatene i sentrum.
Svelvik kommune er i 2017 vert for hovedutstillingen i Kunst Rett Vest, og ønsker å bruke denne konteksten som en ressurs for å starte arbeidet med kunstneriske sitteplasser i sentrum.
 Prosjektet "Vær så god, sitt" er godt forankret i Svelviks kommuneplan, og spesielt omtalt i Kultur- og utviklingsstrategien for 2017-2020.

 

 

 
Velg dag