I forbindelse med etablering av gjestebrygge mellom Damskipskaia og Doktorparken vil det foregå støyende arbeider.

Spunt- og stagarbeider starter i uke 46 og estimert tid for spuntarbeider er 2 uker, estimert tid for stagarbeider er 1 til 2 uker.

Vi gjør oppmerksom på at det kan av ulike årsaker bli kan endringer i fremdriften.

Arbeidstid på prosjektet er:

Mandag - Fredag 07.00 – 19.00                                                                                                og noen lørdager.  

Svelvik kommune beklager ulempene dette anleggsarbeidet medfører. 

Kontaktperson: Prosjektleder Nina N. Åshaug, mobil 950 20 226