Mange hadde møtt fram for å se åpningen av det nye veiprosjektet til Svelvik kommune.

-  Nyveien, Fjordgløttveien, Nordliveien, Krokettbakken, Briskeveien, Fjellveien er nå kledd i svart, og det er ikke fordi vi er triste.

-  Det er fordi alle disse veiene har fått ny asfalt, sa Ivar G. Pettersen fra Veg og park i Svelvik kommune.

Det som ligger under bakken er nok mer imponerende, for det er et betydelig arbeid som er nedlagt.

ordfører klipper snora

Som ordfører Andreas Muri sa så var det veldig mye rør under bakken. Det er 800 meter spillvannsledninger, 800 m overvannsledninger og 950 m vannledninger for å nevne noen tall. Det er ikke vanskelig å tenke seg at det har tatt tid og få alt dette på plass. Gatebelysning har også den oppgraderte gang- og sykkelveien fått. Sideterrenget har et estetisk preg og med snille sidekanter som det heter på fagspråket.

-  Jeg gleder meg til at vi kan ta denne veien i bruk, og jeg takker Svelvik kommune og entreprenøren for det arbeidet som er nedlagt. Og jeg setter pris på tålmodigheten til de berørte, sa ordfører rett før han skulle klippe snora.

Mange skolebarn hadde møtt fram, for dette er en skolevei for veldig mange elever i Svelvikskolen. Og som seg hør og bør ble det is og kake på de som hadde funnet veien opp på toppen av Nyveien.  

Hvem var førstemann?

Det var med spenning de frammøtte ventet på den første personen som tok den nyåpnede veien i bruk. Og det tok ikke lang tid før en sprek ung mann kom syklende. Markus Lærum var første person opp bakken.

 

Blomster til Markus Lærum som 1. mann opp Nyveien etter åpningen.