27. og 28. nov. på Svelvik sykehjem.

Svelvik kommunen skal sammen med Universitetet i Sørøst Norge ha utstilling med velferdsteknologi. Vi viser nye teknologiske hjelpemidler for unge og eldre med funksjonsvansker.

Det blir demonstrert hvilke muligheter som finnes og hvordan løsningene fungerer i praksis. Det er hjelpemidler til daglige gjøremål, for kontakt og kommunikasjon, til påminnelse og struktur, aktiviteter og trygghet. Hjelpemidler som kan bidra til en enklere hverdag.

Arrangementet er en bestilling fra politikernes Oppgaveutvalget - Fremtidens omsorgstjenester (Svelvik kommune).

27. nov kl. 15:30 – 18:30

28. nov. Gjennomgang med fagperson. Bare å møte opp.

Enten kl. 09:00 – 10:15 eller kl. 10:30 - 11:45

Utstillingen er gratis og åpen for alle.

Velkommen.

Sykehjemmet