Eva Sørensen og Jacob Torfing ved Roskilde Universitet har nå evaluert oppgaveutvalgene i Svelvik i perioden 2017 – 2018. Rapporten konkluderer med at det er mye å vinne på å etablere oppgaveutvalg.

Oppgaveutvalg er en politisk arbeidsform hvor lokalpolitikerne samarbeider med innbyggere om å utvikle ny politikk, lage forslag til strategier og tiltak. Oppgaveutvalg er ett av tiltakene som inngår i kommunens Lokaldemokratiprosjekt.

Svelvik kommune har gjennomført følgende: 

Oppgaveutvalg i 2017

 Oppgaveutvalg i 2018

Sluttrapporten

Jacob Torfing

Arkivbilde: Jacob Torin (bilde) har sammen med Eva Sørensen fulgt oppgaveutvalgets jobbing i Svelvik kommune. De har også skrevet sluttrapporten.  

De tre første oppgaveutvalgene konkluderer med at Svelvik kommune har gjennomført et vellykket eksperiment, som har skapt en ny politisk arbeidsform, som vekker begeistring hos både politikere, innbyggere og administratorer.

Evaluering av de to siste oppgaveutvalgene i Svelvik viser at ved ett av utvalgene var det problemer knyttet til frammøte av innbyggerrepresentantene. Det andre i 2018 viser at oppgaveutvalget slet med at få kommunestyret til å positivt ta imot utvalgets anbefalinger. Problemene fra oppgaveutvalgene i 2018 har svekket utvalgenes ellers positive effekt. I noen grad kan dette forklares med at Svelvik kommune snart skal slås sammen med Drammen og Nedre Eiker kommune.

Rapporten understreker at utfordringene i og omkring de to siste oppgaveutvalg på ingen måte endrer politikernes, innbyggernes og administratorenes positive vurdering av forsøket med oppgaveutvalg.

Lenke til evalueringsrapporten