Onsdag 14. juni kl. 11:00 i krysset Nyveien/Nordliveien.

Vi feirer at veiprosjektet i Nyveien er over, og at skolebarn og andre kan ta gang- og sykkelveien i bruk igjen.

Vi gleder oss over et rehabilitert område og at vi kan åpne et ferdigstilt anlegg.

 Program onsdag 14. juni kl. 11:00

  • Åpning v/ ordfører Andreas Muri
  • Kake og kaffe samt overraskelse til barna
  • Kulturelt innslag
  • Velkommen til naboer og alle innbyggere som er glade for at jobben er gjort

 

Tekniske tjenester
v/ Vann og avløp og Vei, park og friluftsavdelingen