Det er oppgaveutvalg for "Ungdom i Svelvik mot 2020" og "Byhuset Svelvik". Søknadsfrist er 19. november (ny frist).

Oppgaveutvalg er en arbeidsform hvor politikere og innbyggere sammen lager forslag til løsninger, politikk eller strategier. I 2017 har vi høstet gode erfaringer med å jobb sammen med innbyggerne i Oppgaveutvalg for å få svar på viktig spørsmål. Innbyggere som har deltatt sier at det har gitt dem nyttig personlig erfaring. I tillegg er det meget viktig for kommunen og politikerne å vite hva Svelviks innbyggerne ønsker før viktige beslutninger tas. 

Oppgaveutvalg ungdom

 Her kan du melde deg på og lese mer om "Ungdom i Svelvik mot 2020" 

Byhuset Svelvik

Her kan du melde deg på og lese mer om "Byhuset Svelvik"