Hvorfor ikke rappe nynorske regler for å huske dem bedre? Dette og mye mer har lærerne i Svelvikskolen forsket på de to siste årene.

Vurdering har stor innvirkning på hvor mye vi lærer fortalte Amalie Wøien Karlsen, Christiane Bregård og Mari Øverby til siste kommunestyremøte før ferien. Alle tre er avgangselever ved Svelvik ungdomsskole.

Hva er egentlig vurdering for læring?

Vurdering for læring er et viktig pedagogisk verktøy som alle lærere må kunne bruke for å fremme elevenes læring, utvikle elevenes kompetanse og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Elever lærer av å vurdere seg selv, av lærerens vurdering, av medelevers vurdering og av å vurdere medelever. Det finnes mange metoder og øvelser som er knyttet til vurdering for læring, der målet med aktiviteten er å sette eleven i sentrum av læringsprosessen. Det er disse aktivitetene lærerne i Svelvikskolen har prøvd ut og gjort seg erfaringer med når de i de to siste årene har deltatt i Utdanningsdirektoratets satsing på Vurdering for læring.

Vurdering for læring i klasserommet

Internasjonal forskning som sier noe om hva elever husker etter forskjellige undervisningsformer. Skal man tro forskningen sier den at forelesning gir et læringsutbytte på kun 4,5 %, mens det å undervise andre gir en læring på hele 82 %. Elevene i Svelvikskolen har fått prøve seg i mange ulike aktiviteter i arbeid med lærestoffet i ulike fag. De har undervist hverandre, og da måtte de sette seg ekstra godt inn i stoffet de skulle videreformidle til sine medelever. De har laget filmer, de har rappet,de har byttet ut tradisjonelle framføringer med en metode som heter gallery walk, de har hatt fagsamtaler i stedet for tradisjonelle skriftlige prøver og de har hatt gruppediskusjoner på nye måter. På den måten har de blitt mer bevisst på hvordan de selv lærer best.

God vurdering for læring bidrar til stor variasjon i opplæringen og vurderingen, og på den måten kan undervisningen tilpasses elever og grupper på en god måte. Det er mange veier for å nå kompetansemålene i fagene. Det er viktig at elevene blir bevisste på om de har lært det de skal lære, i stedet for å være opptatt av å bli fortest mulig ferdig med oppgavene.

Eva Holen, som er kommunens ressursperson i prosjektet, sier at det som har vært bra med prosjektet er at det har vært en felles satsing for hele Svelvikskolen, der alle lærerne har deltatt. Lærerne har prøvd ut ulike læringsaktiviteter og vurderingsformer i klasserommet, for deretter å dele erfaringer og lære av hverandre. På den måten har det vært et praksisnært og bevisstgjørende arbeid. Sånn blir vi bedre sammen.     

Vurdering for læring er i regi av Utdanningsdirektoratet og alle kommuner skal delta i satsingen gjennom to år. Svelvikskolen ble med i satsingen høsten 2015. 

 Vurdering for læring

Fra venstre: Amalie Wøien Karlsen, Christiane Bregård, Mari Øverby og Eva Holen (inspektør) Kommunens ressursperson i Vurdering for læring. Sander Mork og Tuva Skar var ikke tilstede da bildet ble tatt.