I slutten av mars arrangerte FAU og rådgiver ved Svelvik ungdomsskole yrkeskveld for 9. klassingene ved skolen.

jobbmesse

Arrangementet er en del av faget utdanningsvalg som skal bidra til at elevene får kunnskap om ulike utdanningsveier og blir kjent med ulike yrker. Faget skal også bidra til at elevene forstår at utdanning og deltagelse i arbeidslivet er viktig.

I løpet av 8-10 trinn i ungdomsskolen skal elevene får kompetanse i å ta egne valg og se sine interesser i sammenheng med de ulike yrkesmulighetene som finnes.                                                                                                                                  

Målet var at flest mulig yrker ble representert denne kvelden og både privat næringsliv, kommunen og politiet hadde laget stands hvor elevene kunne få informasjon om de ulike yrkene.

Noen av elevene hadde allerede gjort seg noen tanker rundt eget karrierevalg og målet var alt fra yrker som veterinær, pilot, elektriker, scenekunstner og snekker. Spørsmål som utdanningsvei, jobbmuligheter og lønnsbetingelser var mange opptatt av.

For mange er det å velge et yrke allerede på ungdomsskolen vanskelig, det handler bl.a. om å utvikle bevissthet rundt egne interesser og muligheter. Det som er sikkert er at elevene har mange muligheter, de står foran spennende yrkesvalg i et arbeidsmarked som stadig er i endring bl.a. på grunn av ny teknologi som vil berøre mange yrker i fremtiden.

Yrkeskveld