Renovasjonen i Svelvik utføres av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD)

RfD er et interkommunalt selskap hvor Svelvik kommune er en av i alt 9 eiere. Alle fullmakter relatert til renovasjonsområdet er gjennom kommunestyrevedtak overført fra kommunen til RfD.

Gebyrene beregnes av RfD, men vedtas av kommunen. Gebyrene beregnes for den enkelte kommune. Det sendes ut faktura for renovasjonsgebyr i 2 terminer.

Spørsmål angående renovasjonsordningen og gebyrene rettes til RfD, se kontaktinformasjon til høyre.

Ny varslingsapp for avfall

Med appen "Min Renovasjon" får du oversikt over hentedagene dine og varsler på mobilen før vi henter avfallet hos deg. I appen finner du også sorteringsinformasjon og du kan melde fra om et problem. I tillegg kan du finne åpningstider og kart til gjenvinningsstasjonene.

Les mer om hvordan du laster ned appen her

Svelvik gjenvinningsstasjon

På gjenvinningsstasjonen kan du levere alle typer husholdningsavfall, bortsett fra matavfall. Du kan fritt benytte alle våre gjenvinningsstasjoner. Det koster ingenting ekstra, du har allerede betalt over renovasjonsgebyret. For bedrifter gjelder egne regler.

Åpningstider Svelvik gjenvinningsstasjon

Hjemmekompostering

Nå kan du på en enkel og smart måte kompostere matavfallet ditt på kjøkkenet. En kjøkkenkompostbøtte omdanner matavfall etter bokashi-metoden til næringsrik jord og gjødsel på noen uker. Les mer om hjemmekompostering på RfD.

Priser

Priser på renovasjon for 2019

RfD

Postadresse:
Postboks 154 Bragernes
3001 Drammen

Telefon:
32 04 97 00

E-post:
 

Svelvik gjenvinningsstasjon

Besøksadresse:
Vannverksveien
3060 Svelvik