Sosial kompetanse og barnemedvirkning

Vi jobber for å skape et miljø som er preget av en positiv samhandling mellom barn og voksne.

Barnemedvirkning er en viktig arbeidsmetode i barnehagene våre. Det betyr at vi jobber for å se hvert enkelt barn, forstå dem og bekrefte dem. Vi stimulerer barna til aktivt å medvirke og å få innflytelse over egen hverdag, samt få erfaringer slik at de kan ta ansvar for egne handlinger. Vi oppmuntrer barn til å prøve selv før de ber om hjelp. Vi oppmuntrer også barna til å hjelpe hverandre. Muligheten for egne valg skal være til stede med voksne som støttespillere.

Vi voksne er til stede for barna og har det gøy sammen med dem. Vi gir barna tid og rom til å leke, og hjelpe de som ikke kommer inn i en lek. Vi vektlegger å være interessert og undrende sammen med barna. Den voksnes svar, oppmerksomhet og veiledning er viktig, samt å gi barna god tid.

Forebyggende arbeid mot mobbing

Hva er mobbing i barnehagen?
Det handler om at noen barn plages og fornedres systematisk. Midlene som brukes kan være slag og spark, ignorering, utestenging og erting. Disse maktmidlene benyttes ikke tilfeldig, og de rammer ikke tilfeldig. De brukes systematisk over tid og rammer gjerne ett enkelt barn på avdelingen. Hefte: "Mobbing i barnehagen", BFD.

Svelviks barnehager har nulltoleranse for mobbing, men også for:

  • Vold/slag mot barn og voksne
  • Ødeleggelse av leker /utstyr
  • Stygt språk mot barn eller voksne

Les mer om forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagene.

Handlingsplan mot mobbing i Svelvikbarnehagen (pdf)
Utdanningsdirektoratets brosjyre mot mobbing

 Likestilling og likeverd

Likestilling i barnehagen handler ikke om å gjøre gutter og jenter like, men at gutter og jenter skal ha like muligheter. Det er utarbeidet en egen tiltaksplan for likestilling i Svelviks barnehager.

Les mer om tiltaksplan for likestilling.

Aldersdelte grupper

Støa barnehage

I Støa barnehage har vi aldersdelte grupper på tvers av avdelingene en dag i uken, hvor de møtes til lek og ulike aktiviteter.

Barnehagens førskolegruppe trekkes ut fra avdeling i kjernetiden. Her har førskolebarna blant annet skoleforberedende aktiviteter og opplevelsesrike turer.

Ebbestad og Berger barnehage

I Ebbestad og Berger barnehage har vi grupper på tvers en gang i uken. Da møtes de ulike aldersgruppene fra 3 år og oppover hverandre til lek og aktivitet på tvers av avdelingstilhørighet. Førskolegruppa er en av disse gruppene, og har et litt annet fokus enn de øvrige gruppene. 3 og 4 års gruppene har lekegrupper som hovedfokus. Førskolegruppa har i tillegg spesifikt opplegg rundt trafikksikkerhet og brannvern.