På grunn av overgang til nytt datasystem for administrasjon av barnehageplasser vil Svelvik kommunes gamle løsning stenges 1. november 2019. Ny løsning vil være på plass 10. februar 2020. I mellomtiden må vi bruke et midlertidig søknadsskjema i PDF-format.

Skal du søke plass? 

Hvis du har behov for å søke barnehageplass med oppstartsdato i november, desember eller januar, kan det gjøres ved å benytte dette søknadsskjemaet. Fyll ut skjemaet og legg det som vedlegg i e-post til: 

Ønsker du barnehageplass etter 10. februar venter du med å sende søknad til den nye løsningen er på plass 10. februar 2020. Dette påvirker ikke dine ønskede prioriteringer eller tildeling. 

Hovedopptak

Søknad for hovedopptak, med start fra august 2020, kan bare skje i perioden 10. februar - 16. mars kl. 12:00. 

Skal du endre barnehageplass? 

For å melde endring av barnehageplass i november, desember eller januar: Fyll ut dette skjemaet og legg det som vedlegg i e-post til:

Oppsigelse av plass

For å si opp barnehageplass i november, desember eller januar:  
Fyll ut dette skjemaet og legg det som vedlegg i e-post til: 

Endringer og oppsigelser kan fra 10. februar 2020 meldes via det nye systemet.