På grunn av overgang til nytt datasystem for administrasjon av barnehageplasser vil Svelvik kommunes gamle løsning stenges 1. november 2019. Ny løsning vil være på plass 1. januar 2020. I mellomtiden må vi bruke et midlertidig søknadsskjema i PDF-format.

Skal du søke plass? 

Hvis du har behov for å søke barnehageplass med oppstartsdato i november, desember eller januar, kan det gjøres ved å benytte dette søknadsskjemaet. Fyll ut skjemaet og legg det som vedlegg i e-post til: 

Ønsker du barnehageplass etter 1. februar venter du med å sende søknad til den nye løsningen er på plass 1. januar 2020. Dette påvirker ikke dine ønskede prioriteringer eller tildeling. 

Skal du endre barnehageplass? 

For å melde endring av barnehageplass i november, desember eller januar: Fyll ut dette skjemaet og legg det som vedlegg i e-post til:

Oppsigelse av plass

For å si opp barnehageplass i november, desember eller januar:  
Fyll ut dette skjemaet og legg det som vedlegg i e-post til: 

Endringer og oppsigelser kan fra 1. januar 2020 meldes via det nye systemet. Informasjon om dette kommer ved årsskiftet.