Års og dagsrytme

Kl. 06:45      Barnehagen åpner.
Kl. 06:45 - 08:00 Felles frokost på kjøkkenet
Kl. 08:30 - 10:30 Lek og aktiviteter ute/inne
Kl. 10:15 - 10:45 Formiddagsmat ute/inne
Kl. 10:45 - 13:30 Lek/hvile, aktiviteter ute/inne
Kl. 13:30 - 14:00 Lunch
Kl. 14:00 - 17:00 Lek/hvile, aktiviteter ute/inne
Kl. 17:00 Barnehagen stenger

Barnehagen holder stengt i romjula og påskedagene.

Matordning      

Barnehagen serverer 4 måltider pr. uke, samt melk og frukt hver dag. En dag pr. uke har barna med mat til hele dagen.

Mandag
Frokost fram til kl.08:00 - egen matboks
Kl. 10.15/10.45 formiddagsmat ute eller inne -egen matboks
Kl. 13.30 Smørelunch

Tirsdag
Frokost fram til 08:00 - egen matboks
Kl. 10.15/10.45 formiddagsmat ute eller inne - egen matboks
Kl. 13.30 egen matboks

Onsdag
Frokost fram til 08:00 - egen matboks 
Kl. 10.15/10.45 havregrøt
Kl. 13.30 egen matboks

Torsdag
Frokost fram til 08:00 - egen matboks  
Kl. 10.15/11.00 formiddagsmat ute eller inne - egen matboks
Kl. 13.30 smørelunch

Fredag 
Frokost fram til 08:00 - egen matboks 
Kl. 10.15/11.00 formiddagsmat ute eller inne - egen matboks
Kl. 13.30 varm lunsj