Ebbestad barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på Ebbestad på toppen av Svelviks tak. De har varierte uteaktiviteter i nærmiljøet.

Nøkkelinformasjon

  • Se BLOGGEN vår
  • Kommunal barnehage
  • For barn fra 0 - 5 år
  • 4 avdelinger
  • Inntil 80 plasser

Styrer

Åpningstider

Kl. 06:45 - 17:00

Telefon

Furua 409 17 858, Grana 409 17 859, Selja 409 17 861, Bjørka 409 17 862

E-post

Besøksadresse

Markveien 34
3060 Svelvik