Støa barnehage 2017 - 2018

Årshjul

Vårt årshjul bygger på aktiviteter og tradisjoner som går igjen fra år til år. Det er noen aktiviteter og tradisjoner som er beregnet for kun barna i barnehagen, og andre aktiviteter som vi inviterer dere foreldre til samvær med oss i barnehagen.

August

 • Tilvenningsperiode for nye barn og barnegrupper
 • Oppstartssamtaler for nye foreldre på avdeling
 • Planleggingsdager: 10.08 og 11.08- barnehagen er stengt

September

 • Vennskapsuke - uke 36
 • Nasjonal brannvernuke - uke 38
 • Foreldremøte 27.09.17

Oktober

 • Forut-kampanje / Markering av FN-dagen 24.10.17

November

 • Foreldresamtaler
 • Nasjonal foreldreundersøkelse

Desember

 • Lucia 13.12.17
 • Nissefest 20.12.17
 • Kirkebesøk - dato kommer

Julestengt

 • 25.12.17 t.o.m 02.01.18

Januar

 • Planleggingsdag 02.01.18 - barnehagen er stengt

Februar

 • Karneval 09.02.18
 • Vinteraktivitetsdag - dato kommer i egen info.

Mars

 • Barnehagedagen 13.03.18
 • Påskefrokost 21.03.18
 • Kirkebesøk - dato kommer
 • Påskestengt 26.03.18 t.o.m 02.04.18

April

 • Felles foreldremøte i kommunen
 • Foreldresamtaler

Mai

 • Mai-fest 16.05.18
 • Planleggingsdag 18.05.18 - barnehagen er stengt
 • Foreldremøte i barnehagen - 30.05.18.
 • Overnatting førskolebarna - dato kommer i egen info.

Juni

 • Sommeravslutning for førskolegruppen  i barnehagen 07.06.18
 • Planleggingsdag 15.06.18 - barnehagen er stengt

Juli

 • Sommerstengt 3 uker (hvilke uker er ikke avklart )

Utstillinger/foreldrekafè:

Avdelingene vil også i løpet av barnehageåret invitere til foreldrekafèer/utstillinger.