Dagsrytmen vår er viktig, og gir struktur og oversikt for barna. Vi ønsker ikke at klokka skal styre oss, men vi må tilpasse dagen mest mulig etter barnas behov.

Matordning

Barnehagen serverer 4 måltider pr. uke, samt melk og frukt hver dag. Utover dette må barna selv ha med seg tilstrekkelig mat til øvrige måltider. Det serveres melk og frukt hver dag.  Ett varmt måltid i uken. 

Dagsrytme

Kl. 06:45 Barnehagen åpner
Kl. 08:00 Frokost (barn som skal ha frokost bør helst komme før kl. 8:00).
Kl. 08:30 Lek 
Kl. 09:30 Samlingsstund / tilrettelagte aktiviteter, turer o.l se ukeplan
Kl. 10:30 Stell og bleieskift  for barn på småbarnsavdeling  
Kl. 11:00 Lunsj 
Kl. 11:30 Hvilestund - soving
Kl. 14:00 Mellommåltid (frukt)
Kl. 14:30 Lek ute/inne
Kl. 17:00 Barnehagen stenger