Planleggingsdager 18. mai og 15. juni. Gjelder for alle barnehager i Svelvik.

Vi har ferie i uke 28 - 29 - 30

Oppstart 30. juli 2018

Planleggingsdager 16. - 17. august. 

Planleggingsdage 2. januar 2019.