Svelvikbarnehagen er opptatt av å tilby god kvalitet på sine tjenester.

Foreldreundersøkelsen

Utdanningsdirektoratet har utviklet en nasjonal foreldreundersøkelse for barnehage, som gjennomføres hvert år i november. Foreldreundersøkelsen gir foresatte mulighet til å si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Formålet med undersøkelsen er at barnehagene og barnehageeiere får informasjon de kan bruke til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet i Svelvik.    

Resultatene fra undersøkelsen danner grunnlag for dialog mellom barnehage og foresatte om tilbudet i barnehagen. Undersøkelsen er anonym , og foresatte kan selv velge om de vil svare på undersøkelsen eller ikke.

barnehagefakta.no publiseres utvalgte indikatorer for hver kommune/barnehage.

Her kan du lese mer om resultatene for 2018: