I særskilte tilfeller kan det søkes om fritak- eller reduksjon av foreldrebetaling i barnehage ut over nasjonale bestemmelser.

Søknad må sendes skriftlig med begrunnelse og eventuell dokumentasjon jamfør § 4 i Svelvik kommunes betalingsreglement for barnehager og SFO.

4. Fravær på grunn av sykdom gir vanligvis ikke rett til redusert betaling. Ved sammenhengende fravær utover 14 dager kan det søkes rådmannen om redusert betaling i disse tilfeller:

  • Ved kronisk sykdom - legeattest må vedlegges
  • Andre spesielle årsaker

Søker må betale ordinær sats frem til søknaden er behandlet.

NB: Søknad om friplass/redusert betaling på økonomisk grunnlag, ut over ordinære moderasjonsordninger, sendes til NAV. Søknadsskjema for friplass/redusert betaling i barnehage kan ikke benyttes for søknader til NAV.