Svelvikbarnehagene vil barnehageåret 2019-2020 ha fokus på matematisk kompetanse og realfag.

Fokus på matematisk kompetanse og realfag

Kvalitet i barnehagen er avgjørende for barns utvikling og læring. For å sikre god kvalitet i våre barnehager arbeider vi systematisk med å gjøre hverandre gode. Alle barnehagene i Svelvik samarbeider hvert barnehageår om et felles satsingsområde og i barnehageåret 2019/2020 har vi et ekstra fokus på matematisk kompetanse og realfag.

 «Tidlig matematisk kompetanse hos barn er ofte mer komplekst enn man klarer å forstå, og barns tidlige tenkning og refleksjon beror ofte på matematiske prinsipper. Barn har ofte interesse for telling, former og farger i tidlig alder. Som nevnt trenger barn et allsidig læringsmiljø i barnehagen, dette læringsmiljøet inkluderer også matematikk. 

Når vi lærer matematikk, videreutvikler vi en medfødt omtrentlig mengdesans. Disse ferdighetene er tett koblet til vår evne til å vurdere tid og avstander. Derfor snakker hjerneforskere som er opptatt av matematikk, ofte om «space, time and number in thebrain». 

Interesse er også viktig, for når vi er interessert i noe, er hjernen våken, og vi blir motiverte for å øve. Interessen for matematikk vekkes tidlig viser forskning. Interesse ga økte ferdigheter, og ferdigheter ga interesse. Barn kan ikke få interesse for matematikk uten å bli eksponert for matematikk og derfor hører matematikk hjemme i barnehagen.» 

 (Utdrag fra Kvalitetsplanen for Svelvikbarnehagen, s.28)

Vår målsetning er at barn i Svelvikbarnehagen skal bli kjent med, få utforske og oppdage matematikk i hverdagen. Matematikk i barnehagen har en verdi i seg selv her og nå. Målet er å skape motivasjon, gode holdninger, interesse, nysgjerrighet og matematikkglede. Allerede i barnehagen skal barn få møte de grunnleggende konseptene innenfor fagområdet antall, rom og form, og natur, miljø og teknikk. Disse fagområdene favner det som i skolen omtales som realfag.