Kontinuerlig kvalitetsarbeid i Svelvikbarnehagene

For å sikre god kvalitet i barnehagene våre arbeider vi systematisk med å gjøre hverandre gode. Alle barnehagene i Svelvik, både kommunale og privat, samarbeider hvert år om et felles prosjekt. I 2017/2018 har vi ekstra fokus på språk, barnehages læringsmiljø og implementering av ny rammeplan. I tillegg er Ebbestad og Berger barnehage sammen med Tangen skole, Svelvik ungdomsskole og Svelvik læringssenter med i et prosjekt, som heter «Kompetanse for Mangfold».

Svelvik kommune er blitt 1 av 28 språkkommuner i Norge. Språkkommunene er en del av regjeringens satsning: «Språkløyper – den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019». Alle barnehagene i kommunen jobber med språk gjennom Språkløyper, som er et opplæringsprogram for ansatte via Lesesenteret i Stavanger.

Vi vil se disse satsningsområdene i en sammenheng, siden språk handler om identitet og identitet handler om hvem du er og muligheten til å være deg selv i et fellesskap.

Disse satsningsområdene er knyttet opp mot fylkesmannens føringer for videre utvikling av barnehagene. Fylkesmannens tilskudd brukes til kompetanseheving med bl.a. eksterne foredragsholdere. Hele personalgruppen kobles på og får oppgaver som det jobbes med ute i barnegruppene.