Kontinuerlig kvalitetsarbeid i våre barnehager. For å sikre god kvalitet i barnehagene våre arbeider vi systematisk med å gjøre hverandre gode.

Alle barnehagene i Svelvik, både kommunale og privat, samarbeider hvert år om et felles prosjekt. I år skal barnehagene fordype seg i prosjektet «Jeg fant, jeg fant», med fokus på barnehagens lærings- og språkmiljø.

Dette satsningsområdet er knyttet opp mot Fylkesmannens føringer for videre utvikling av barnehagene. Fylkesmannens tilskudd brukes til kompetanseheving med bl.a. eksterne foredragsholdere. Hele personalgruppa kobles på og får oppgaver som det jobbes med ute i barnegruppene.

Les mer om prosjektet "Jeg fant, jeg fant"