Søknadsfrist til hovedopptaket er 15. mars hvert år med tildeling av plasser i august. Det gjennomføres i tillegg kontinuerlig opptak til ledig plasser gjennom hele året.