Gratis alarmtelefon

Barn og unge kan ringe gratis alarmtelefon på 116 111. Som benyttes etter kontortid. Ellers kontakt barnevernet i Svelvik.

Grunner til å ringe barnevernvakten:

  • Omsorgssvikt
  • Vold og overgrep
  • Barn og unge som er ruset, psykisk syke eller innblandet i kriminalitet
  • Innbrakte eller savnede barn eller ungdommer
  • Innbrakte eller fengslede foreldre
  • Foreldre som er ruset eller psykisk syke

Åpningstider

Mandag–søndag kl. 17:00 – 01:00 (kl. 02:00 natt til lørdag og søndag).

Telefon

32 04 65 00

Besøksadresse

Rosenkrantzgata 17
3018 Drammen