Er du bekymret for et barn, og du tror foreldrene kanskje ikke klarer å ta godt nok vare på barnet, da bør du melde fra til Barnevernet.

Er du bekymret, skal du melde fra uansett. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder.

Vi forstår at dette kan være vanskelig, og det er vanlig å frykte at man kanskje overreagerer eller feiltolker situasjoner. Du tenker kanskje at dette ikke er alvorlig nok og at du ikke bør blande deg inn. Og at en bekymringsmelding kan skape unødvendige problemer.

Ikke tenk på det for det er Barnevernets oppgave å vurdere bekymringen, og om hjelp er nødvendig. Din oppgave er å sørge for at Barnevernet får vite om barn som har det vanskelig.

Du kan ringe eller skrive et brev til Barneverntjenesten. Kontakt informasjon om Barneverntjenesten finner du her

Saksbehandleren skriver ned det du forteller. Innen én uke avgjør Barnevernet om de skal sette i gang en undersøkelse eller om meldingen skal henlegges. En undersøkelse skal vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder.

Barnevernet foreslår hjelpetiltak som vil gjøre situasjonen bedre for barnet. De fleste barna (8 av 10) får hjelp hjemme hos foreldrene. Hjelpen kan eksempelvis være råd og veiledning, barnehageplass, støttekontakt, besøkshjem eller tilsyn i hjemmet. I enkelte saker får barnet plass i fosterhjem eller på institusjon.

Nei, du kan velge å være anonym. Barnevernet må informere familien om innholdet i meldingen. Foreldrene vil da ofte forstå hvem som har meldt fra.

Nei, ikke ved bekymringsmelding fra privatpersoner. Barnevernet har taushetsplikt. Annerledes er det for ansatte i for eksempel politi, skole eller barnehage. De har krav på tilbakemelding om det settes i gang tiltak eller ikke.

Ja, du vil ikke få vite hva Barnevernet har gjort siden sist du ringte. Om du fortsatt er bekymret, er det likevel viktig at du tar kontakt og forteller hvorfor.

Du kan bli innkalt som vitne. Du har i så fall plikt til å møte og fortelle hvorfor du har vært bekymret.

Du kan lese mer om hva slags hjelp Barnevernet tilbyr på disse nettstedene: